Långströmsallén

Känna på SketchUp och därefter importera till 3dsMax.