Fartyg

Utgå från CAD-ritningar och modellera upp ett fartyg. Därefter inreda efter instruktioner.