Carport

Visualisering av en carport. Byggnaden färdigmodellerad i ArchiCAD, inte av mig.
Finns att se på: https://www.a-hus.se/vara-hus/sidobyggnader/carport-och-forrad