Frihamnen – part 1

My first exterior render.
Autodesk 3ds Max + Corona + Adobe Photoshop CC

Uppgiften var att, utifrån nedan revitunderlag, visualisera området och väcka intresse för nybyggnationen. Jag har inte gjort byggnaderna och inte heller valt material.