Photoshop

 

Photoshop CC 2017

original picture

Uppgift: Att återskapa en byggnad med hjälp av former och paths i photoshop.