Photoshop

Photoshop CC 2017

Uppgift: Skapa en fysisk modell i kartong och föra in i en miljö med hjälp av photoshop.